Wat u dient te weten

“Wat dient u te weten als u gebruik maakt van een kavel/recreatiewoning op het terrein van de vereniging De Veense Put.”

Toegang tot het terrein.

Ter bevordering van de veiligheid op ons terrein is bij de toegang een slagboom geplaatst welke kan worden bediend met de door de vereniging verstrekte toegangspasjes. Met één toegangspas mag slechts één voertuig tegelijk in- dan wel uitrijden. Na het aanbieden van de toegangspas aan de lezer zal de slagboom openen, bij groen licht op de slagboom kunt u het terrein op of afrijden. Mocht u de fout maken om halverwege terug te gaan, dan is uw toegangspas onbruikbaar en kan dan alleen van de tegenovergestelde kant worden gebruikt. Bij storingen aan de slagboom kunt u het Vereniging nummer bellen 

06-83794693

Waarna contact met commissie beheer zal worden opgenomen.
Voor het overige verwijzen wij u naar het reglement toegangspassen.

Toegang hulpdiensten.

De toegangspoort is voorzien van een SOS-systeem. Dit is een landelijk systeem waarbij elke ambulance is voorzien van een zender waarmee de toegangspoort vanuit de ambulance geopend kan worden. De brandweer maakt gebruik van een sleutelkast om toegang tot het terrein te krijgen. Verder hebben alle huisartsen in de omliggende regio toegangspassen van de toegangspoort. (Huisartsenpost Wijk en Aalburg, huisarts Andel, huisarts Genderen, huisarts Veen en huisarts Giessen.)

AED

Op het terrein van de vereniging van de VVP is een AED aanwezig. Deze hangt ter hoogte van nummer 69 en wordt aangegeven door middel van een bord. Degene die zich als hulpverlener heeft aangemeld bij de meldkamer zal automatisch een bericht krijgen op zijn of haar telefoon met de code om gebruik te kunnen maken van deze AED.

Veiligheid.

De maximumsnelheid op de weg van de Vereniging is 15 km. en de maximumsnelheid op het water (putten) is 9 km. (let op, ook op de Maas!) Parkeren kan in de vakken met een geldig parkeervignet. Voor het overige/gasten kan er geparkeerd worden op het parkeerterrein buiten de poort. (Zie ook de regelgeving veiligheid). Het parkeren van caravans en boottrailers op of langs de weg is niet toegestaan. Buiten de poort, op het parkeerterrein, kunt u een paaltje huren waar u uw botentrailer en/of aanhangwagen kunt parkeren. In overleg met het bestuur is een tijdelijke ontheffing voor het in-of uitladen van de caravan/camper mogelijk.

Zwaar en breed transport.

In geval er sprake is van zwaar transport is het meestal ook breed transport. Deze transporten dienen tijdig aangevraagd te worden bij het secretariaat. Na toestemming van het bestuur zal door middel van een mail de leden worden geïnformeerd i.v.m. mogelijke overlast.

Evacuatieplan.

In samenwerking met de overheid is een evacuatieplan opgesteld. Dit evacuatieplan is verwerkt in een informatie kaart welke verkrijgbaar is bij het secretariaat. Op deze informatiekaart staat vermeld wat te doen bij de verschillende alarmfases. Deze fases worden bij de toegangspoort aangegeven op het informatiebord. (Zie ook tab. veiligheid website).

Erfgrenzen.

De tussen de kavels onderling gelegen afscheidingen blijken in sommige gevallen niet op de juiste plaats te staan, met alle gevolgen van dien voor de betrokkenen. Eigenlijk is het vanzelfsprekend, maar het advies van het bestuur is dan ook: laat het kadaster komen bij aankoop/verkoop kavel en vóór het investeren in bebouwing.

Bouwwerkzaamheden.

Voor bouwwerkzaamheden en aanverwante zaken dient u zich ten alle tijden te wenden tot de gemeente Altena.

Graafwerkzaamheden.

Graafwerkzaamheden in of naast de weg (bezit van de vereniging ) mogen nooit worden uitgevoerd zonder toestemming van het bestuur. U dient dit aan te vragen via het secretariaat van de vereniging.

Hoogseizoen Juli en Augustus.

In juli en augustus mag (op basis van de statuten), geen zwaar transport op onze terreinen plaats vinden. In die tijd is de drukte op zijn hoogst en blokkering van de weg is dan uit oogpunt van veiligheid niet te aanvaarden.

Honden aan de lijn.

Honden mogen aangelijnd worden uitgelaten en de uitwerpselen moeten worden opgeruimd.

Winterseizoen.

Als u na het seizoen het recreëren voor gezien houdt, bedenk dan wel dat de natuur uw bezittingen niet met rust laat. Uw perceel moet winterklaar gemaakt worden.

Vorst en de daaropvolgende dooi kan resulteren in gesprongen leidingen, die daarna spontaan uw eigendom blank kunnen zetten en zeker bijdragen tot een gepeperde waterrekening. Dus voorkom vorstschade en indien u niet meer komt, neem dan gelijk een foto van de stand van uw watermeter voor de afrekening. Bij een breuk en/of storingen van de waterleiding op het terrein van de Vereniging de Veense Put, dient u te bellen naar de commissie beheer en/of de vereniging.
Telefoonnummer Vereniging de Veense Put 06-83794693.

Hoog water kan uw perceel blank zetten, met het gevolg dat er van alles weg kan drijven, waardoor verlies voor u en schade elders veroorzaakt kan worden.

Informatiekaart hoogwater Veense Put.

Actuele waterstand Heesbeen (Bron RWS)

Huisvuil, plastic en oud papier.

Huisvuil wordt niet opgehaald. U dient dit zelf af te voeren. Een van de milieustations in de gemeente Altena is in de Handelstraat 4 4283 JK te Giessen. Openingstijden vindt u op de website van de gemeente Altena. Hier vindt u ook de ophaaldagen voor oud papier en plastic.
Telefoonnummer 0183-516100

Nutsvoorzieningen.

Electra: De aansluit/verdeelkast is van de vereniging. U kunt zelf kiezen voor een leverancier. Dat is ook de instantie waarmee u zelf direct zakendoet. Evenals Guliker voor het Propaangas. Dit is op het park de gasleverancier.
Telefoonnummer 0341-369900.
Het Water wordt door Brabant water aan de vereniging geleverd die op haar beurt zorgdraagt voor de distributie. Wilt u de watermeter verplaatst hebben van het “putje” naar een inpandige plaats, dan zijn de voorwaarden hiervoor te vinden onder reglementen en regelgeving. De leidingen en de watermeters worden door de vereniging onderhouden en het waterverbruik is gekoppeld aan het rioolgebruik. Alle belastingen, controles en overige gerelateerde lasten zitten verwerkt in de M3 prijs, deze is dus hoog.