Organisatie De Veense Put

De individuele kaveleigenaren zijn verenigd in de vereniging De Veense Put, niet te verwarren met een vereniging van eigenaren (VVE).

Dagelijks bestuur:

Voorzitter: Lenie Verbeek-Straver.
Secretaris: Janine Kooijman
Penningmeester: Bianca Versteden.

Adviesraad:

Het doel van de adviesraad is primair het bestuur te ondersteunen in haar besluitvorming waardoor impliciet het democratisch gehalte van de vereniging wordt verstevigd.  De adviesraad kent 4 deelraden;

  • Deelraad Algemeen,
  • Deelraad Communicatie,
  • Deelraad Financiën,
  • Deelraad Beheer.

Commissie Beheer:

Deze commissie bestaat uit vrijwilligers en verrichten dagelijks de nodige hand en spandiensten en zorgen gezamenlijk met het bestuur voor onderhoud en beheer van zowel terreinen als infrastructuur.