Organisatie De Veense Put

Organisatie De Veense Put.

De individuele kaveleigenaren zijn verenigd in de vereniging De Veense Put, niet te verwarren met een vereniging van eigenaren (VVE).

Eind 2000 zijn door de vereniging De Veense Put de aandelen van de Exploitatie maatschappij Broeksewaard B.V. verworven, waarmee de vereniging onder meer in bezit is gekomen van de parkeerplaats buiten de slagboom, de weg vanaf de Maasdijk tot en met de slagboom en de weg achter de slagboom, als ook de twee putten.

De droge ondergronden, buiten de putten zijn in 2015 overgedragen aan de vereniging De Veense Put.

Hiermee is er één vereniging en één BV. De bestuurders van de vereniging De Veense Put zijn ook automatisch directielid van de Broeksewaard. Het bestuur wordt momenteel ondersteund door verschillende commissies.

Samenstelling bestuur en commissies.

Bestuur.
Voorzitter: Lenie Verbeek-Straver.
Secretaris : Kitty Tielen-Mies.
Penningmeester : Bernard Oosterbaan.
Boekhouding
Boekhouder : Alice van Duijn.

Adviesraad.

In de najaars ALV van 2017 van de vereniging De Veense Put hebben de leden besloten tot het inrichten van een adviesraad ter vervanging van de commissie A&A (Advies en Arbitrage). Het doel van de adviesraad is primair het bestuur te ondersteunen in haar besluitvorming waardoor impliciet het democratisch gehalte van de vereniging wordt verstevigd. Deze adviesraad wordt in de voorjaarsvergadering van 17 mei geïnstalleerd.

Commissie Beheer.

Deze commissie bestaat uit vier vaste vrijwilligers met als coördinater beheer John Kros. Deze vrijwilligers tw. Piet Kanselaar, Joop Heurter, Ron v.d. Giessen en John Kros doen dagelijks de nodige hand en span diensten en zorgen gezamenlijk met het bestuur dat de vereniging draaiend wordt gehouden. Ook de grote projecten zoals in 2017 het vernieuwen van de slagboom wordt gezamenlijk met deze groep vrijwilligers uitgevoerd.

Uitvoeringsteam Stabilisatie Landtong Veense Put.

Met het gerealiseerde Integrale Veiligheidsplan heeft de Vereniging de Veense Put een instrument ontwikkeld wat bijdraagt aan een veilige leefomgeving voor bewoners en recreanten aan de Veense Put.

Het Integrale veiligheidsplan richt zich hoofzakelijk op de fysieke veiligheid van de bewoners en recreanten van de landtong tussen de Veense putten en betreft een viertal grote aandachtsgebieden waarvan onderstand er één van is: Stabilisering landtong (incl. verontdieping plassen) Dit onderdeel van het veiligheidsplan is nog niet afgewerkt in verband met de complexiteit van deze langdurige en kostbare operatie die budgetneutraal wordt gerealiseerd.
Alle materialen die worden toegepast voldoen aan de norm Klasse A.

Het Uitvoeringsteam Stabilisatie Landtong Veense Put bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter Alwin Vilé (namens Broeksewaard)
Lid  Gerrit Versteeg (namens Broeksewaard)
Lid  Frans Lambrechts (namens Broeksewaard)
Lenie Verbeek  voorzitter VVP/ directie Broeksewaard.

Beraadsgroep.

Deze groep leden, die bestaan uit het bestuur, bouwteam, aangevuld met John Kros, Piet Kanselaar en Dick Kraaij komen enkele keren per jaar bij elkaar om de voortgang van het stabiliseringsproces/verontdieping te bespreken. Ook worden hier de opmerkingen/vragen die vanuit de leden worden aangedragen besproken.

Vrijwilligers ochtenden.

Tijdens de voorjaars ALV in 2017 is er een voorstel aangenomen dat ieder lid zijn of haar steentje bij dient te dragen voor de vereniging, één dagdeel per jaar dient een lid vrijwilligerswerk voor de vereniging te verrichtten. Deze vrijwilligersochtenden dragen ook bij aan de saamhorigheid. Deze ochtenden worden 4 keer per jaar georganiseerd en worden gecoördineerd door commissie beheer.

Contact gegevens:
Voorzitter: 06-52543801
VVP: 06-83794693
eMail: secretariaat@deveenseput.nl