Vereniging De Veense Put (VVP)

De vereniging de Veense Put is opgericht in 1983  door de heren A. en G. Bax eigenaren van de Exploitatie maatschappij de Broeksewaard,  na het te koop aanbieden van kavels aan de beide plassen. Deze kavels werden verkocht aan particulieren en vormden het recreatiegebied de Veense Put. De personen die een kavel kochten  hebben zich aangesloten bij deze vereniging door het tekenen van een kettingbeding, opgenomen in de akte van levering. De vereniging heeft ten doel de infrastructuur en de veiligheid te onderhouden en voorziet in levering van water, rioolvoorzieningen en de stroomverdeelkasten.

De vereniging bestaat uit de eigenaren van 285 kavels  (het aandelenpakket van de BV) gesitueerd aan twee putten, die zijn ontstaan door zandwinning in de jaren 60. Elke kavel heeft aan de weg een breedte van 10 meter. Elke kavel vertegenwoordigt een stem tijdens de Algemene ledenvergaderingen. Dus iemand met drie kavels heeft ook drie stemmen.     De twee putten (de noordelijke en zuidelijke  plas) worden gescheiden door een landtong van anderhalve kilometer lang  “het pad” genoemd.  In het jaar 2000 is de BV de Broeksewaard aangekocht door de vereniging en werd het bestuur van de Vereniging De Veense Put,  dat uit vrijwilligers bestaat,  tevens directie van de BV. Elke kavel met recreatiewoning of chalet is gesitueerd aan het water.

Het  terrein van de vereniging bestaat uit individuele eigenaren van (privé) kavels grond met een gedeelte (eigen)water van ongeveer 20 meter uit de kant.

Gezamenlijk bezit zijn, de weg , het parkeerterrein buiten de slagboom, het zuidelijk strandje (nabij de gastank) met een stukje Maasdijk en de Bloemenweide, met een rondweg waaraan parkeerplaatsen zijn gesitueerd. De putten vallen nog steeds onder de BV waar de vereniging de enige aandeelhouder en huurder van is.

De landtong (weg) wordt afgesloten door een slagboom, recentelijk vernieuwd in 2017. Deze slagboom wordt geopend door middel van een anti-pasback systeem en de toegang wordt gecontroleerd door camera’s.

Bij de ingang van het park is er één hoofdmeter voor de watervoorziening, verder op het terrein heeft de kaveleigenaar die dat wenst een wateraansluiting met een persoonlijke watermeter. Het onderhoud hiervan wordt door de vereniging zelf gedaan evenals het vervangen van deze meters, het opnemen van de waterstand en het factureren van het verbruikte water.

Aangezien het een privé terrein is, worden de kosten die verband houden met riool, heffingen, energie voor riool en de diverse veiligheidscontroles voor goed drinkwater, door de vereniging betaald en verrekent in de kubieke meterprijs van het water. De prijs van water is bij de vereniging dan ook hoog, zo rond de € 4,50 per m3. Voor verdere informatie over de vereniging kunt u zich wenden tot het secretariaat en het bestuur.