Het ontstaan van de Veense Putten

Vóór 1960 behoorde het gebied dat nu de Veense Put wordt genoemd tot de uiterwaarden van de Maas. Het gebied bestond uit twee uiterwaarden, de Ravenswaard en de Rijswaard, door deze uiterwaarden lag een pad naar de Maas.

Over dat pad gingen de mensen naar een zgn. overzetplaats waar ze naar de overkant konden varen, naar Poederoijen. Deze overzetplaats lag ter hoogte van wat nu de Bloemenweide is. Dit pad dat in het verleden naar de overzetplaats liep is nu de weg die over de landtong loopt en waar nu aan beide zijden de kavels zijn gesitueerd.

Rijkswaterstaat heeft deze uitwaarden in de jaren “50 aan enkele zandwinningsbedrijven verkocht en deze hebben van Gedeputeerde Staten toestemming gekregen de uiterwaarden te ontzanden, zo zijn de putten ontstaan.  Deze putten zijn na ontzanding te koop aangeboden en door de Exploitatiemaatschappij Broeksewaard BV. aangekocht. Eigenaren van de BV waren de heren G. en A. Bax, deze heren hebben de gronden naast de weg verkaveld en verkocht.

In mei 1983 stond in een plaatselijk nieuwsblad een advertentie waarin de kavels voor het eerst te koop werden aangeboden.

Doorgang van de Noordelijk Put gezien van uit de lucht omstreeks 1988:

Luchtfoto over de gehele landtong. Duidelijk is te zien dat de Zuidelijke put nog niet was verkaveld evenals de Maasboulevard deze zijn er enkele jaren later bijgevoegd: