De Veense Put

Welkom op de website van vereniging “De Veense Put” (VVP).

Op deze website vindt u alle relevante informatie over de VVP en het recreatiepark De Veense Plassen.

Het recreatiepark bestaat uit een noordelijke en zuidelijke put, ontstaan door zandwinning en wordt gescheiden door een landtong, die door leden “Het Pad” wordt genoemd.

De aan het pad gelegen percelen/kavels zijn voor het grootste deel van individuele eigenaren. De droge gronden zoals het pad, het zuidelijke strandje en parkeerplaats zijn eigendom van de VVP.

De aan de VVP verbonden Exploitatie Maatschappij Broeksewaard BV (EBW) is eigenaar van de plassen.

Om het verkeer op het recreatiepark te reguleren wordt het park afgesloten door slagbomen, die geopend kunnen worden door middel van aan de kaveleigenaar toegewezen toegangspasjes.

Contact gegevens:
VVP: 06-83794693
eMail: secretariaat@deveenseput.nl

Locatie van de Veense Put.