Nieuws

Op deze pagina staan belangrijke nieuws items over De Veense Put.

Nieuwe Website

De afgelopen maanden is hard gewerkt aan het vernieuwen van de website voor De Veense Put. Hierop is allerlei informatie te vinden en we proberen als bestuur deze regelmatig bij te werken.

Koninklijke onderscheiding

Op 26 april heeft de oud voorzitter van de vereniging de Veense Put , de heer Frans Lambrechts,uit handen van burgemeester M. Fránzel een koninklijke onderscheiding ontvangen voor het vele vrijwilligerswerk dat hij de afgelopen 40 jaar heeft gedaan.

Waarvan de laatste 10 jaar voor de vereniging De Veense Put.

Het bestuur van de vereniging De Veense Put feliciteert de heer Lambrechts met zijn koninklijke onderscheiding.

AED Inzamelingsactie

Medio oktober 2018 heeft een lid van de vereniging ,Hans Scheepers, het initiatief genomen om met elkaar geld voor een AED in te zamelen. Deze actie was in samenwerking met de hart stichting opgestart met als resultaat dat er momenteel in de bocht ter hoogte van nummer 69/71 een AED hangt. Mede dank zij Hans Scheepers en alle kaveleigenaren die hebben gedoneerd.